thINK 2017 Mở Đăng ký, Công bố Đội hình Bài phát biểu Ban đầu - Bestprint.vn