Có một thị trường trị giá 2 tỷ đô la cho các hãng nhạc Indie. Đây là cách một cặp cựu chiến binh trong ngành tạo nên dấu ấn của họ. - Bestprint.vn