Sun Chemical sẽ mua lại mảng kinh doanh mực ống đồng xuất bản tại Châu Âu của Tập đoàn Flint - Bestprint.vn