Sự lạc quan không ngừng thúc đẩy thành công như thế nào đối với Hilary Schneider, Giám đốc điều hành của Shutterfly - Bestprint.vn