Stephens & George hoàn thành chương trình đầu tư trị giá 16 triệu bảng Anh - Bestprint.vn