Shuttleworth hợp tác với Esko; khởi chạy chức năng 'kitting' - Bestprint.vn