SGIA tổ chức Hội thảo trên web về tác động của Dự luật 65 đối với ngành công nghiệp in ấn - Bestprint.vn