Scodix huy động được 19 triệu đô la với IPO - Bestprint.vn