SAI ký thỏa thuận phần mềm toàn cầu với Graphtec - Bestprint.vn