Rosback bán đầu có nếp ở Anh sau khi giành được bằng sáng chế - Bestprint.vn