Người đồng sáng lập này nói: 'Chúng tôi phát ốm vì những người giữ tiền mà chúng tôi làm cho họ' - Bestprint.vn