Ngôi sao TikTok này, người đã kiếm được 1 triệu đô la vào năm 2021, đề cập đến chủ đề 'Cấm kỵ' về tiền và tiết lộ những sai lầm lớn trong cách tiếp cận của Dave Ramsey - Bestprint.vn