Nghĩ rằng các quyết định dựa trên cảm xúc là xấu? Các nhà kinh tế học hành vi Không đồng ý. - Bestprint.vn