Kỹ thuật số thực bảo đảm sự ủng hộ của PE; David Mitchell trở thành giám đốc không điều hành - Bestprint.vn