Khách hàng của Heidelberg nhanh tay sở hữu mẫu CX 104 mới - Bestprint.vn