Inkjet Summit 2017 nhận được những đánh giá xuất sắc, tiết lộ những người chiến thắng giải thưởng hàng năm - Bestprint.vn