HPGprint tổ chức Open House để hiển thị khả năng của Xerox Color 1000i, Mực kim loại - Bestprint.vn