Giám đốc YM 'tự tin' dù có ghi chú trên tài khoản - Bestprint.vn