Fujifilm ra mắt Acuity Ultra định dạng siêu rộng tại Fespa - Bestprint.vn