Friedheim ra mắt máy dán thư mục Kama FlexFold 52 ở Anh - Bestprint.vn