FIGS, Inc giảm thứ hạng của các nhà phân tích - Bestprint.vn