Durst đặt mục tiêu tăng trưởng ngành in dệt với cơ cấu lại doanh nghiệp - Bestprint.vn