DOOH và quảng cáo di động, sự kết hợp hoàn hảo để thúc đẩy doanh số bán hàng - Bestprint.vn