Doanh nhân này đã tham gia một chương trình hẹn hò thực tế. Cô ấy không tìm thấy tình yêu, nhưng cô ấy đã tìm thấy một con đường sự nghiệp mới. - Bestprint.vn