Doanh nghiệp của bạn và giá trị của nó: Cách xây dựng, phát triển và sau đó bán nó - Bestprint.vn