Dầu khí Miền Bắc (NOG) Chậm Ước tính Thu nhập Quý 4 - Bestprint.vn