D2C cho phép cơ hội tìm kiếm nhu cầu khách hàng mới và khám phá những cách thức mới để đáp ứng họ - Bestprint.vn