Cựu Giám đốc Thiết kế của Coca-Cola hướng tới mục tiêu phát minh lại Cơ quan sáng tạo - Bestprint.vn