CPMA cho biết bao bì đơn giản đã không thành công sau sự gia tăng của những người trẻ tuổi hút thuốc - Bestprint.vn