Conetta lãnh đạo việc mua lại khi Tập đoàn Delga đổi thương hiệu - Bestprint.vn