Chiến dịch xóa mù chữ đứng đầu trong Giải thưởng Xuất sắc về Đổi mới của Stationers - Bestprint.vn