Cards-x mở rộng sau khi ra mắt chủ thẻ phân hủy sinh học - Bestprint.vn