Canon tuyên bố máy in khổ rộng nhanh nhất với bản phát hành Océ mới - Bestprint.vn