BPG đóng cửa nhà máy ống đồng thua lỗ - Bestprint.vn