Bordeaux hứa hẹn 'công nghệ đột phá' với mực Velvet Jet - Bestprint.vn