Bây giờ có phải là thời điểm tốt để mua cổ phần của công ty 3M? - Bestprint.vn