Báo cáo của Canon cho thấy người mua muốn có thêm thông tin đầu vào từ máy in - Bestprint.vn