Bạn không thể làm mọi thứ. Vì vậy, hãy làm tốt nhất với những gì bạn có. - Bestprint.vn