Bài học từ 'Từng là một công ty khởi nghiệp được khởi động, bây giờ là một cỗ máy do VC tài trợ' - Bestprint.vn