Ares Capital (ARCC) Thu nhập quý 4 đánh bại ước tính, cổ phiếu giảm 1,2% - Bestprint.vn