Amazon, đặt cược vào trung tâm làm phim triển vọng nhất thế giới: Nigeria - Bestprint.vn