Agfa ra mắt sản phẩm mới; hợp nhất hoạt động tấm - Bestprint.vn