Agfa ra mắt mẫu hybrid hàng đầu mới tại Fespa - Bestprint.vn