Agfa bị cản trở bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng nhưng doanh số bán hàng tăng trong quý 3 - Bestprint.vn